O que significa Palikar

Palikar é uma palavra de origem Inglesa

palikar em Francês significa Paturel

Definição de palikar

Possui 7 letras
Possui as vogais: a i
Possui as consoantes: k l p r
Palikar escrita ao contrário: rakilap
Palikar escrita em linguagem l337: pal1kar
Na numerologia palikar é o número 5

Rimas com palikar

 • Likar
 • pellekar
 • sikar
 • abkar
 • kikar
 • amlikar
 • nickar
 • makar
 • shikar
 • askar
 • chakar
 • sirkar
 • takar
 • Vikar
 • sarkar
 • kakar
 • jalkar


palettes « paleways « palfrey « palikar » palila » palilalia » palimony