O que significa Ontogeny

Ontogeny é uma palavra de origem Inglesa

ontogeny em Português significa Ontogenia
ontogeny em Alemão significa Ontogenese
ontogeny em Francês significa ontogenèse
ontogeny em Espanhol significa Ontogenia

Definição de ontogeny

Possui 8 letras
Possui as vogais: e o
Possui as consoantes: g n t y
Ontogeny escrita ao contrário: ynegotno
Ontogeny escrita em linguagem l337: 0n7063ny
Na numerologia ontogeny é o número 7

Rimas com ontogeny

 • polygeny
 • gametogeny
 • henogeny
 • isogeny
 • heterogeny
 • hyperodontogeny
 • phytogeny
 • kenogeny
 • woodeny
 • erogeny
 • zoogeny
 • planetogeny
 • ideogeny
 • lysogeny
 • lithogeny
 • monogeny
 • teratogeny
 • homogeny
 • apogeny
 • autoxeny
 • histogeny
 • metallogeny
 • polyteny
 • angiogeny
 • astrogeny
 • cleistogeny
 • nosogeny
 • metoxeny
 • skeletogeny
 • hysterogeny
 • orogeny
 • hylogeny
 • organogeny
 • hymenogeny
 • cosmogeny
 • thermogeny
 • myelinogeny
 • ectrogeny
 • photogeny
 • abiogeny
 • geogeny
 • pathogeny
 • astogeny
 • morphogeny
 • nomogeny
 • ethnogeny
 • teeny
 • osteogeny
 • oogeny
 • anthropogeny
 • mythogeny
 • ingeny
 • anisogeny
 • blastogeny
 • petrogeny
 • peptogeny
 • trophogeny
 • sociogeny
 • dynamogeny
 • xenogeny
 • cytogeny
 • hyperosteogeny
 • chondrogeny
 • progeny
 • gamogeny
 • neoteny
 • odontogeny
 • biogeny
 • sporogeny
 • exogeny
 • endogeny
 • autogeny
 • cryogeny