O que significa Narwals

Narwals é uma palavra de origem Inglesa

narwals em Francês significa narvals

Definição de narwals

Possui 7 letras
Possui a vogal: a
Possui as consoantes: l n r s w
Narwals escrita ao contrário: slawran
Narwals escrita em linguagem l337: narvval5
Na numerologia narwals é o número 7

Rimas com narwals

 • inthrals
 • Tagals
 • pastorals
 • funerals
 • warrigals
 • weals
 • minerals
 • hartals
 • ventrals
 • jacals
 • normals
 • integrals
 • natals
 • argals
 • wheals
 • materials
 • finals
 • naturals
 • carousals
 • marshals
 • parrals
 • lacrimals
 • falderals
 • nauticals
 • ratals
 • nonnaturals
 • ritals
 • martials
 • varietals
 • barbitals
 • trials
 • abnormals
 • orals
 • sahiwals
 • vinals
 • graals
 • numerals


narthex « narthexes « narwal « narwals » narwhal » narwhale » narwhales