O que significa Maoists

Maoists é uma palavra de origem Inglesa

maoists em Português significa maoístas
maoists em Espanhol significa maoístas
maoists em Alemão significa Maoisten
maoists em Francês significa maoïstes

Definição de maoists

Possui 7 letras
Possui as vogais: a i o
Possui as consoantes: m s t
Maoists escrita ao contrário: stsioam
Maoists escrita em linguagem l337: ma01575
Na numerologia maoists é o número 6

Rimas com maoists

 • judoists
 • cacophonists
 • hoists
 • pathologists
 • hagadists
 • mainmasts
 • pianists
 • bongoists
 • classists
 • horsts
 • massagists
 • ageists
 • sodalists
 • simonists
 • rapists
 • idealists
 • archaists
 • lambasts
 • gateposts
 • mythologists
 • mandolinists
 • aurists
 • pharmacists
 • angsts
 • misogamists
 • wasts
 • sadomasochists
 • misogynists
 • utopists
 • gemmologists
 • onanists
 • methodists
 • coassists
 • oasts
 • soloists
 • protists
 • twists
 • gymnasts
 • psalmists
 • wists
 • almagests
 • dynamists
 • roosts
 • monetarists
 • radiologists
 • tzarists
 • parodists
 • statists
 • lutanists
 • frosts
 • leasts
 • cymbalists
 • banjoists
 • alienists
 • satanists
 • mistrusts
 • seacoasts
 • manifests
 • genealogists
 • polemists
 • mileposts
 • amorists
 • solecists
 • sciolists
 • sarodists
 • palmists
 • supremacists
 • afforests
 • vitalists
 • pragmatists
 • toasts
 • realists
 • ologists
 • grists
 • melodists
 • vocalists
 • zionists
 • organists

Anagramas de maoists

 • mosaist


manzana « maoism « maoist « maoists » maomao » maori » maoris