O que significa Hakes

Hakes é uma palavra de origem Inglesa

hakes em Português significa pescadas
hakes em Francês significa merlus
hakes em Espanhol significa Merluzas

Definição de hakes

Possui 5 letras
Possui as vogais: a e
Possui as consoantes: h k s
Hakes escrita ao contrário: sekah
Hakes escrita em linguagem l337: hak35
Na numerologia hakes é o número 8

Rimas com hakes

 • outtakes
 • ekes
 • takes
 • mistakes
 • slakes
 • wheatflakes
 • rampikes
 • forsakes
 • sheldrakes
 • shortcakes
 • hoecakes
 • pikakes
 • splakes
 • sambukes
 • shakes
 • strakes
 • unchokes
 • rewakes
 • teacakes
 • okes
 • heatstrokes
 • cakes
 • shrikes
 • jakes
 • sakes
 • kishkes
 • uncakes
 • berakes
 • wakes
 • hokes
 • reawakes
 • flakes
 • ranpikes
 • handshakes
 • cakes
 • chatchkes
 • alsikes
 • stakes
 • outbakes
 • garpikes
 • wackes
 • remakes
 • retakes
 • lakes
 • partakes
 • quakes
 • faikes
 • snakes
 • intakes
 • makes
 • hotcakes
 • unmakes
 • ukes
 • larnakes
 • hikes
 • uptakes
 • vandykes
 • oatcakes
 • anankes
 • pancakes
 • neakes
 • rakes
 • fakes
 • crakes
 • brakes
 • cheesecakes
 • earthquakes
 • cakes
 • chokes
 • awakes
 • cupcakes
 • drakes
 • bakes
 • betakes

Anagramas de hakes

 • shake


hake « hakeem « hakenkreuz « hakes » hakims » halachah » halachist