O que significa Guyed

Guyed é uma palavra de origem Inglesa

guyed em Português significa gay
guyed em Alemão significa abgespannt
guyed em Francês significa haubané
guyed em Francês significa haubannées

Definição de guyed

Possui 5 letras
Possui as vogais: e u
Possui as consoantes: d g y
Guyed escrita ao contrário: deyug
Guyed escrita em linguagem l337: 6uy3d
Na numerologia guyed é o número 8

Rimas com guyed

 • greyed
 • surveyed
 • unguyed
 • syed
 • purveyed
 • unplayed
 • undyed
 • frogeyed
 • unclayed
 • tutoyed
 • uneyed
 • quayed
 • unspayed
 • unrayed
 • bugeyed
 • grayed
 • unquayed
 • yed
 • buckeyed
 • bogeyed
 • ungreyed
 • unstayed
 • unbuoyed
 • unprayed
 • uncloyed
 • hurrayed
 • unwayed
 • unflayed
 • unobeyed
 • ungrayed
 • unfrayed
 • unjoyed
 • guernseyed
 • unkeyed
 • unswayed
 • outeyed


guv « guy « guyana « guyed » guyers » guying » guyline